ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 19.08.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 57– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на учебна сграда и градина за спорт и отдих в имот № 67338.32.39 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 58– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за преработка и пакетиране на зърнени храни, ядки, сушени плодове, семена и производство на шоколад” в имот № 87374.514.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 59– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенци за напояване ТК-1 в имот с номер 022017 и ТК-2 в имот с номер 023007 в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора