ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 19.05.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 49 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Компостираща инсталация - промяна в суровинната база” в поземлени имоти с №№ 018306 и 018307( образувани от имоти с №№ 000577, 000579, 018303 и 000618) в землището на с. Еленово, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 50 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Отглеждане на съществуващи биосертифицирани трайни насаждения маслодайна роза и лавандула и създаване на нови биосертифицирани площи с едногодишни и многогодишни етерично-маслени култури и изграждане на система за капково напояване в землището на с. Виден, общ. Павел баня