Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 15.11.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на имот с № 041018 находящ се в землището на с. Изгрев, общ. Сливен.