ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               





 

2017 година виж всички »

Публикувано на 15.09.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 81 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на Община Казанлък, местност „Каракос” в имот № 000550 землището на с. Черганово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 84 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина до 75,0 м. в поземлен имот № 007283 в землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови.