ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 15.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 41 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на къмпинг за каравани и кемпери” в поземлен имот с идентификатор 000262 в землището на с. Сотиря, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 42 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на бензиностанция, газостанция, търговски комплекс и автомобилен парк“ в имот № 43459.148.40 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 43 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Жребчево-2” в имот с идентификатор 02734.65.28 в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.