Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 15.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на жилищна сграда в имот №302.32 в местността „Новите лозя” в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на склад за стопански инвентар в имоти с №№ 027002, 027003 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен”.