ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 15.03.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 23 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение  „Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води за други цели - охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работа на розоварна“ в имот № 40292.116.14 по кадастралната карта на гр. Крън, общ. Казанлък.