ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 15.02.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 18 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за промишлено-отпадъчни води (ПСОВ), находяща се в УПИ V, кв.22, Индустриална зона, гр. Сливен.