ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 15.01.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ№СЗ-З-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Удължаване на въздушна линия 20kV Главан, п/я Гълъбово, от ст.56/38/3 / землище с.Светлйна,общ.Тополовград/ до ст,13 На въздушна линия 20kV Маца с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, гр.Пловдив
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-4-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Ремонт и преустройство на съществуваща сграда в стопанска сграда за преработка на мляко от млечни крави в поземлен имот № 061003, землището нас. Сборище, общ. Твърдица, с възложител ЕТ „Янко Славов Цонев”, 8899 с. Сборище, общ. Твърдица