ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 14.07.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 63 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на мляко и производство на индийски млечни продукти и традиционни индийски сладки” в УПИ ХХХ, кв. 14 Промишлена зона гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 64 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на специализирана болница за рехабилитация и медицински център с водопровод и ел. провод в имоти с идентификатори 37530.13.16 и 37530.13.17 в с. Ковачите, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 65 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на млечни продукти и складова дейност” в имоти № 297004 и № 297006 землището на с. Ситово, общ. Болярово.