Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 14.01.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-1-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 46417.74.20 в местност „Грамадите” в землището на с. Малка Верея, общ.Стара Загора.