ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА виж всички »

Публикувано на 13.08.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“
Във връзка с постъпило искане от „Тинтява Агро“ ООД, гр. Сливен по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за  „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот с № № 49494.320.18, 49494.319.626, 49494.318.33, 49494.318.27, 49494.318.22, 49494.317.624 и 49494.314.24 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 13.08.2021 г. до 27.08.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3753(2)/10.08.2021 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“
Във връзка с постъпило искане от „Сънбит“ ООД, гр. Сливен по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за  „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот с № № 49494.308.615, 49494.309.617, 49494.309.5, 49494.313.620 и 49494.313.621 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 13.08.2021 г. до 27.08.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3754(2)/10.08.2021 г.