ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 13.06.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 41 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма за отглеждане на 240 млечни животни в имот № 000327 и промишлена сграда в имот № 000289 в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 42 – ПР/2016 г. Изграждане (преустройство) на малка птицекланица до 500 броя патици на час и обработка на месо до 1тон на час в имот № 000100 в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови