ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 13.01.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 1 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Разширение на съществуваща кравеферма и изграждане на производствена сграда за отглеждане на 122 бр. лактиращи крави в имот № 000461 в землището на с. Бяло поле, общ. Опан
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 2 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на игрище за мини футбол, бадминтон и обслужваща сграда в имот № 68850.114.7 в гр. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за автомивка на самообслужване към бензиностанция на ЛУКОЙЛ ЕООД в имот с № 67338.547.1 в гр. Сливен