ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 12.08.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 49 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в поземлен имот с идентификатор 69794. 57. 1“ в с. Стрелец, общ. Стара Загора