ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 12.08.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 56 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Създаване на масиви от трайни насаждения - орехи с  площ 89,171дка и  система за капково напояване в имоти с №№ 27400,  274019, 000735, 000734, 274020, 274005, 000744, 274004, 000740, 274006, 274002, 274001, 274011, 274012, 001180, 274010, 274007, 274017, 274014, 274016, 274022, 274021, 000975, 001179, 274018, 000748,000747 местност „Ярън бала” в землището на гр. Шивачево.