ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 11.10.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 63 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Функциониране на яз. „Розов кладенец”, като обект за аквакултура и изграждане в него на нов обект за интензивна аквакултура - садкова инсталация за отглеждане на елитен зарибителен материал за програмирано зарибяване на язовира с растителноядни и други видове риба за екстензивно отглеждане с екологична и стопанска цел“ в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище, общ. Гълъбово.