ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година виж всички »

Публикувано на 11.05.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 34 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за преработка на зеленчуци, плътна и ажурна ограда в УПИ VIII-398, кв. 131 по плана на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови.