Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 10.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-35-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на две вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 40292.5.1 и 40292.5.3 по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-36-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на база за съхранение на селскостопанска техника в имот с идентификатор 73420.63.448, в местност „Тунджа мераз” в землището на с. Тулово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора”.