ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 10.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-5431-П/2021 г. за инвестиционно предложение  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и сграда за съхранение на инвентар” в поземлен имот с идентификатор 38683.153.40, землище на с. Кортен, общ. Нова Загора.