ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година виж всички »

Публикувано на 09.06.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-53-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на птицеферма за отглеждане на 20 000 бройлери в имот № 085007 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-55-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на оранжерия за производство на краставици и тръбен кладенец за водоснабдяване в имоти с № № 51809.13.257, 51809.13.283, 51809.13.284 и 51809.13.234 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-56-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на оранжерия за производство на краставици и тръбен кладенец за водоснабдяване в имоти с № № 51809.13.280, 51809.13.285, 51809.13.286 и 51809.13.284 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-57-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на супермаркет тип „Лидл” в УПИ 1- 1367, кв. 129, кад. район 504 гр. Казанлък, общ. Казанлък