ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година виж всички »

Публикувано на 09.04.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-39-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец за охлаждане (климатизация) на магазин за строителни материали в УПИ XII - 8736 кв. 126, кад. район 504, гр. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-41-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Обходен път на гр. Казанлък свързващ път 1-5 и 1-6 в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-43-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на зайцеферма в УПИ V-153 и VI-153, кв. 49 по плана на с. Симеоново, общ. Тунджа
  • РЕШЕНИЕ № КОС-01-26-СПР/2015 г. за спиране на процедурата за инвестиционно предложение за “Добив на индустриални минерали - габродиоритови порфирити и базалти от площ „Болярка” в землището на с. Малко Шарково, общ. Болярово