ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година виж всички »

Публикувано на 09.03.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-30-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на газово стопанство за втечнен пропан бутан”, в ПИ № 000711 гр. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ № КОС-01-2766-ПРК/2015 г. за инвестиционно предложение за “Изграждане на рибовъдно садково стопанство за отглеждане на риба” в имот № 22767.222.707 в землището на с. Паничерево, общ. Гурково