ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година виж всички »

Публикувано на 09.02.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 9 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение  на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, найлон и пластмаса в поземлен имот с идентификатор № 87374.545.26 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол