ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 08.12.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 99 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на сондажен кладенец за напояване на трайни насаждения, от които боровинки – 31 дка, вишни 80 дка, круши – 62 дка и ябълки – 97 дка в имот № 015007 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.