ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2014 година виж всички »

Публикувано на 08.12.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ–93–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма за отглеждането на 100 бр. крави в имот № 040007" в землището на с. Горно Сахране, общ. Павел Баня.