ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 08.09.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 80 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване на биологични рози и лавандулови насаждения в имоти с № № 128044, 128040, 000166 и 130026 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж.