ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 08.07.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 50 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на млекопреработвателно предприятие” в УПИ III-стопански дейности, кв. 71 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан