Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 08.05.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ОС/ 2020 г. за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на открит склад за съхранение на гипс в имот с идентификатор 61340.35.159 в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора”.