ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 08.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 31 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на площадка за временно съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и пластмаса и складово помещение” в поземлен имот с идентификатор 000357, с. Младово, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 32 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на работилница за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене и кашкавал” в имот с идентификатор 27387.77.3, гр. Елхово.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 33 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на тръбен кладенец с цел поливане на тревни площи и поддържане на противопожарен резерв”, в поземлен имот с идентификатор 68850.509.7153, гр. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 34 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на производствено предприятие за натурални и био сертифицирани продукти - брашно и био слънчогледово олио, силозно стопанство и опаковъчни цехове към отделните производства“ в имот № 87374.29.11 в гр. Ямбол.