ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 08.02.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 15– ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане система за капково напояване на лозов масив” с обща площ 232,2 дка в поземлени имоти с № № 001027, 001028, 001029, 001030, 001031, 001032, 001035, 001049, 001050, 001051, 001052, 001053, 001054, 001055, 001056, 001057, 001058, 001059, 001060, 001061, 001063, 001064, 001066, 001068, 001069, 001070, 001071, 001072, 001075, 001076, 001088, 001089, 001090, 001094, 001037, 001039, 001040, 001041, 001042,  001043, 001044, 001045, 001046, 001047, 001048, 001073, 001074 в землището на с. Глушник, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 16 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозя” в имоти с № № 48831.35.1, 48831.35.2, 48831.35.3, 48831.35.4, 48831.35.5, 48831.35.6, 48831.35.7, 48831.35.9, 48831.35.10, 48831.35.11, 48831.35.12, 48831.35.13, 48831.36.1, 48831.36.2, 48831.36.3, 48831.36.5, 48831.36.18, 48831.36.19, 48831.36.31 и 48831.36.32 с обща площ 9,8944 ха в землището на с. Могилово, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 17 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение„Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на капкова автоматизирана напоителна система за напояване, изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на ново създадените лозя и съществуващи към момента на обща площ 175,818 дка в поземлени имоти с № № 097019, 097023, 098004, 099005, 099006, 099007, 099008, 099009, 099010, 099011, 099012, 099013, 099014, 099015, 099016, 099017 и 099002 землището на с. Недялско, общ. Стралджа.
.