ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 06.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-4505-П/2021 г. за инвестиционно предложение „Рибовъдна ферма за отглеждане на риба във водите на яз. Колена“ в имот № 000133 в землищата на с. Колена, общ. Стара Загора.