ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2014 година виж всички »

Публикувано на 04.12.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ–90–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс в поземлен имот № 017025, местността „Арите” в землището на гр. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–91–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на кравеферма, навес за зърно и слама, торище тип лагуна, ел. кабел 1 kV и водопровод в имот № 000493 в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-92-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на Електропровод 20 кV от подстанция „Гипсово” по северния неработен борд на рудник Трояново-север” в землищата на с. Гледачево и гр. Раднево, общ. Раднево