ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 04.10.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 64 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци за водоснабдяване на ферми за патици” в поземлени имоти с идентификатори 80793.19.11 и 80793.19.42, с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е ЕО № СЗ – 3 – ЕО/ 2019 г.  за инвестиционно предложение “Подробен устройствен план - План за застрояване на имоти е идентификатори 67338.828.25, 67338.828.26, 67338.828.10, 67338.828.27 и 67338.828.7 по кадастралната карта на град Сливен, квартал Репица.