Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 04.10.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/ 2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за “Преустройство на съществуваща почивна база част от имот с идентификатор 80217.33.7 в землището на с, Чарган, общ. Тунджа”.