Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 03.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-33-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 46417.76.26, м. „Габрова кория55 в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ-34-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 46417.76.27, м. „Габрова кория” в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”