ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година виж всички »

Публикувано на 03.08.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 63 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец за водоснабдяване(измиване на външни и вътрешни площадки за поливане на зелени площи) на предприятие за имитиращи продукти” в имот с идентификатор 67338.601.245 гр. Сливен.