ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               





 

2020 година виж всички »

Публикувано на 03.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 10 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски център „Ямбол Парк“ в имот №87374.548.78 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.