ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година виж всички »

Публикувано на 02.02.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Преустройство на съществуваща свинеферма във ферма за гушене на патици с капацитет за 3500 броя птици в поземлен имот с идентификатор № 67338.162.4, гр. Сливен.