Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2022 г.

11

„Складова база за втечнени въглеводородни газове с терминал” с оператор „Гитекс” ЕООД гр. Николаево
повече»

12

„Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр. Стара Загора
повече»

13

„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор „Балиста” ЕООД гр. Казанлък
повече»

14

„Палфингер Продукциoнстехник България“, завод Тенево 
повече»

15

„Цех за екстракция на етерично-маслени суровини“ с оператор „Робертет България” ЕООД с. Долно Сахране, общ. Павел баня.
повече»

16

„Пласментно - снабдителна база „Стара Загора“ с оператор „Лукойл България” ЕООД гр. София
повече»

17

ТЕЦ Марица Изток 2” с оператор „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево
повече»

18

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” с оператор „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД
повече»

19

„Предприятие за производство на средства за модифициране на времето” с оператор „Стройпроект” ЕООД
повече»

20

Петролна база „Зара“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора
повече»