Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2022 г.

11

„Складова база за втечнени въглеводородни газове с терминал” с оператор „Гитекс” ЕООД гр. Николаево
повече»

12

„Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр. Стара Загора
повече»

13

„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор „Балиста” ЕООД гр. Казанлък
повече»