Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г.

21

„Складова база за взривни вещества и боеприпаси „Бузово кале” с оператор „НИТИ” ЕАД гр. Казанлък повече»

22

„Предприятие за производство на средства за модифициране на времето” с оператор „Стройпроект” ЕООД гр. София повече»

23

 „Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора повече»

24

„Площадка за третиране и съхранение на опасни и производствени отпадъци“ с оператор „Евасто“ ООД гр. Пловдив повече»