Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г.

11

„Производствено – складова база „Бършен” с оператор „Алгънс” ЕООД гр. София повече»

12

„Петролна база Сливен” с оператор ТД „Държавен резерв” гр.Бургас повече»

13

„Складова база за втечнени въглеводородни газове с терминал” с оператор „Гитекс” ООД гр. Николаево повече»

14

„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор „Балиста” ЕООД гр. Казанлък повече»

15

„Производствено – складова база „Стралджа Мараш“  с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин повече»

16

„Инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола“ с оператор „Кастамону България” АД с. Горно Сахране, общ. Павел баня повече»

17

„Пласментно - снабдителна база „Стара Загора“ с оператор „Лукойл България” ЕООД гр. София повече»

18

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” с оператор „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД гр. София повече»

19

ТЕЦ Марица Изток 2” с оператор „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с.Ковачево, общ. Раднево повече»

20

„Производствена база Ямбол” с оператор „Континвест” ООД гр. София повече»