Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2017г.

21

„Континвест” ООД  София -  Производствена база Ямбол . повече»

22

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3”,  с.Медникарово, общ. Гълъбово повече»

23

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с.Ковачево, община Раднево повече»

24

„Предприятие за производство на средства за модифициране на времето” - Стара Загора с оператор „Стройпроект” ЕООД, гр. София. повече»

25

Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“с оператор „„Зара газ” ООД, гр. Стара Загора повече»