Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2017г.

11

„Палфингер Продукциoнстехник България“ ЕООД, завод Тенево, с. Тенево, общ. Тунджа повече»

12

„Софарма” АД завод Казанлък, гр. Казанлък повече»

13

„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ гр.Мъглиж повече»

14

„Производствено – складова база „Бършен“ в местността „Бършен“ гр. Сливен  повече»

16

„Складово стопанство за пропан - бутан и пълначно за бутилки” гр. Сливен повече»

17

„Складова база за пропан-бутан с пълначно за бутилки и комплексна автоснабдителна станция“ гр. Стара Загора  повече»

19

 „ Хидравлични елементи и системи” АД („ХЕС” АД) – Ямбол. повече»

20

„Пласментно - снабдителна база „Стара Загора“ с оператор „Лукойл България” ЕООД  гр. София. повече»