НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Проведе се първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000‘‘ за област Ямбол

31.08.2022 г.
На 30.08.2022 г. се проведе първата национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ на Министерството на околната среда и водите. 

Регионалното събитие за област Ямбол беше открито от г-жа Диана Ганева, Директор на дирекция „Превантивна дейност" при РИОСВ-Стара Загора. 

Актуалната тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“, привлече интереса на над 30  представители на различни заинтересовани страни: държавната и местната власт, бизнеса, браншовите организации, неправителствените организации, както и граждани от различни общини и населени места в област Ямбол. 

Основната цел на проекта е повишаване на нивото на информираност на населението относно европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Набелязаните подцели ще бъдат постигнати чрез прилагането на подходящи регионални мерки включени в плановете за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000.

Управлението на мрежата следва да допринесе за подобряване и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на видовете и природните местообитания на национално биогеографско ниво. 

Участието на РИОСВ-Стара Загора в първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ ще продължи със следващите регионални събития през идната седмица в град Сливен.