НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Превишение на алармения праг по показател серен диоксид е регистриран от 13 до 15 часа днес в град Гълъбово

07.07.2014 г.
Автоматичната измервателна станция в централната част на град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените концентрации са:
- в 13:00 часа - 3,45 пъти пределнодопустимата концентрация;
- в 14:00 часа - 4,02 пъти пределнодопустимата концентрация;
- в 15:00 часа - 2,38 пъти над пределнодопустимата концентрация.
Източник на замърсяването със серен диоксид са топлоелектрическите централи в енергиен комплекс "Марица Изток". На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за намаляване на мощностите с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух.
РИОСВ – Стара Загора уведомени компетентните  държавни и общински институции в Община Гълъбово и региона за прилагане на разработения за целта Оперативен план за действие за опазване здравето на населението.
Съгласно указания на Министерството на здравеопазването, мерките които следва да се предприемат от населението на град Гълъбово при превишаване на алармения праг за серен диоксид е да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят плътно прозорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на серен диоксид. Чувствителни групи са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.

РИОСВ – Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Община Гълъбово при настъпили промени.

*Алармен праг за серен диоксид се изразява в измерване на концентрации над 500 микрограма на кубичен метър в три последователни часа.