НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." виж всички »

Пресконференция

На 11.12.2018г. в Народно читалище „Развитие – 1893 г.” в гр. Елхово се проведе пресконференция в изпълнение на проект „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92A0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия” и „Балабана”(№BG16M1OP002-3.007-0010-C01) с бенефициент РИОСВ – Стара Загора. 
Екипът за управление на проекта представи на пресконференцията кратко описание на проекта, предвидените за изпълнение дейности и техните срокове, както и очакваните резултати от реализацията на проекта.