Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Прекратени виж всички »

Прекратени регистрационни документи - 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-288-01 от 05.02.2020 г. на ЕТ ”СОНЯ ЕКО – ЦОНКА МАРИНОВА”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-500-05 от 06.02.2020 г. на „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-488-01 от 12.03.2020 г. на „СТРОЙКОМПЛЕКТ 97” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-479-00 от 23.03.2020 г. на „ЗАГОРА ЧОРАП“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-483-01 от 08.06.2020 г. на „ПИВ ПЛАСТ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-390-01 от 20.10.2020 г. на „МЕГАХАРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-391-01 от 20.10.2020 г. на „МЕГАХАРТ ЕКОЛОДЖИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-459-01 от 22.12.2020 г. на „Супер Транс - 99” ООД