Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Прекратени виж всички »

Прекратени регистрационни документи - 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 13-РД-171-03 от 01.03.2017 г. на “МАКСИН”ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-238-01 от 24.07.2017 г. на ''ПОЛИМЕР ГРУП'' ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-293-01 от 01.08.2017 г. на “ЕКОЕСТ”ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-182-01 от 29.11.2017 г. на “ЖАКИМИТ” ЕООД