Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Прекратени виж всички »

Прекратени разрешения за дейности с отпадъци - 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-487-01 от 03.02.2020 г. на  „БЕТИНА- 2000” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-543-01 от 04.03.2020 г. на  „ЕКОСЕЙФ“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-456-03 от 14.09.2020 г. на  „НОВА - УНИВЕРСАЛ ” ООД